Ida Hallgren

Email: ida.hallgren@rentaphilosopher.se

Individuella Filosofiska Samtal


Gjorde jag rätt? Vad bör jag göra? Vågar jag göra det jag vill? Är det värt risken? Hur vill jag leva mitt liv? Hur påverkar mitt val andra? Hur ska jag prioritera för att orka med? Vad är egentligen viktigt i livet? Hur tar jag bäst vara på min tid? Vad betyder det att ”leva i nuet”? Vad ger relationer mening och värde? Bör jag göra det jag vill även om det blir sämre för någon annan? Varför är jag här? Hur kan jag förhålla mig till döden? Ska jag engagera mig politiskt eller fokusera på mitt eget? Vad är ett bra arbete för mig? Hur uppfyller jag bäst min potential? Hur kan jag klara att hantera livets begränsningar? Vad ger arbete mening och värde? Hur ska jag som individ förhålla mig till politiken och världsläget? Hur ska jag välja? Ska jag undvika det värsta scenariot eller satsa på det bästa, även om jag då riskerar annat? Bör jag gå i terapi? Borde jag förändra mig?

Vart vänder du dig när du vill prata med någon utomstående om något viktigt, men känner att du inte behöver hjälp från en psykolog eller psykoterapeut? Filosofisk praxis har kallats “therapy for the sane” och det är ett bra sätt att fånga vad det handlar om. Du söker hjälp att reda i din tankar, men är inte den som söker upp en företrädare för en religiös praktik för att få komma vidare i de frågor du ställer dig. Kanske kan det att samtala med en filosofisk praktiker beskrivas som ett sekulärt alternativ till att prata med en präst, imam eller rabbin. En filosofisk praktiker ger dig dock inte svar och färdiga råd utan stödjer dig i att via ditt eget tänkande nå större klarhet.


Upplägg:


En bra utgångspunkt för ett enskilt filosofiskt samtal är att du som gäst innan vi ses funderar på vilken fråga som är den som känns viktigast och tar med dig den frågan, som samtalet sedan får ta sin början i. Troligen är det ett visst ämne du tänker mest kring och söker guidning inom och genom att försöka fånga det viktigaste av detta i en formulerad fråga så har ditt filosofiska arbete redan börjat. Under samtalets gång söker jag sedan att hjälpa dig att lösa upp tankeknutar eller tanke-loopar du fastnat i. Kanske upptäcker vi fler alternativ är de du sett. Jag kommer inte att erbjuda svar på frågan utan hjälpa till med filosofiska verktyg som kan ge klarhet och en vidgad förståelse. Vi kan även använda olika tänkare ur filosofihistorien för input i frågor som varit aktuella under årtusenden.

Det finns en tydlig skillnad mellan filosofiska och psykoterapeutiska samtal. Det filosofiska samtalet är ett öppet och förutsättningslöst samtal kring en filosofisk fråga som är relevant för dig i nuet. Det rör sig inte om psykologisk behandling eller om målfokuserad förändring inom något i förväg uttalat problemområde, utan här är det frågan som står i centrum.