Ida Hallgren


Kontakt


Email: ida.hallgren@rentaphilosopher.se


Telefon: +46 73 401 6118

Facebook: facebook.com/rentaphilosopher/
 

Ida Hallgren


Filosofisk Praktiker

Praktiserande medlem i SSFP (Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis) http://www.filosofiskpraxis.org/praktiserande-medlemmar

Doktorand i praktisk filosofi

vid Göteborgs Universitet
https://flov.gu.se/forskning/forskningsomraden/praktisk-filosofi

Leg. psykolog

med erfarenhet av ätstörningsvård på behandlingshem i Arizona, USA
och av psykologarbete inom psykiatrin i Sverige.


Utbildning


Filosofie Kandidatexamen i Praktisk Filosofi

Filosofie Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap

Psykologexamen, Göteborgs Universitet

Utbildning i filosofisk praxis
i SSFP’s regi och i sokratiska samtal med Kristof van Rossem
 
 

Media