Ida Hallgren

Email: ida.hallgren@rentaphilosopher.se

Om Filosofisk Praxis


    -    Gör som sjukhuset i Tromsö: Anställ en sjukhusfilosof!
    -    Gör som italienska staden Corigliano d'Otranto: Anställ en stadsfilosof!
    -    Gör som i Silicon Valley: Anställ "in-house philosophers" på företag!
    -    Gör som en växande skara människor: Gå till filosofen!

Något har hänt med filosofins roll under de senaste decennierna. Filosofin är efter att ha akademiserats på väg tillbaka till folket, till torgen, caféerna och vardagliga sammanhang – så som varit fallet i andra tider och kulturer, i det antika Grekland och det gamla Kina.

1979 anställde ett sjukhus i Mississippi filosofen Paul Sharkey som Philosopher in residence. Staden Corigliano d'Otranto i Italien anställde för några år sedan en filosof som konsult åt stadens invånare. I Australien är Philosophy for Children en integrerad del av grundskolan. Två engelskspråkiga tidskrifter publicerar artiklar om filosofisk praxis: International Journal of Philosophical Practice och Journal of the American Philosophical Practitioners. I Norge finns filosofiska praktiker som arbetar i team tillsammans med sjukhuspräster och psykologer på t.ex. smärtavdelningar på sjukhus. I Norge finns även längre utbildningar för filosofiska praktiker och i Sverige har Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis bildats.

Mer information om Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis finns här: http://www.filosofiskpraxis.org

Society for Philosophy in Practice är den övergripande organisationen för filosofisk praxis i den engelskspråkiga världen: http://www.society-for-philosophy-in-practice.org


Filosofisk Praxis i Norden

Norsk Selskap for Filosofisk Praksis
http://www.nsfp.no

Dansk Selskap for Filosofisk Praksis
http://www.dsfp.dk/

Filosofisen praktiikan sivusto
http://filosofit.fi/FiPra/


Filosofisk Praxis i USA

American Philosophical Practitioners Association
http://www.appa.edu

The National Philosophical Counseling Association
http://npcassoc.org


Filosofisk Praxis i Kanada

Canadian Society for Philosophical Practice
http://www.philosophicalpractice.ca/